bus auto fiets
Menu

Waar staan we nu?

Wanneer start de verkoop van De Vijverhof - Berg en Dal? Wanneer start de bouw? Om je meer inzicht te geven in deze en andere vragen schetsen wij hieronder de planning voor De Vijverhof - Berg en Dal. De onderstaande planning is een indicatie, de daadwerkelijke data kunnen afwijken, er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. 

Masterplan en beeldkwaliteitsambitie
December 2017

2017 - In overleg met de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal is besloten een nieuw bestemmingsplan te maken voor De Vijverhof. De belangrijkste richtlijnen vind je terug in het Masterplan en beeldkwaliteitsambitie.

Masterplan en beeldkwaliteitsambitie
Vijverhof Berg en Dal
Gemeentelijke herindeling
2018

2018 - De gemeentegrens tussen Nijmegen en Berg en Dal is aangepast omdat deze dwars over het terrein van De Vijverhof liep. De Vijverhof behoort nu in zijn geheel tot de gemeente Berg en Dal.

Vijverhof Berg en Dal
DNA van de locatie
2019

2019 - Op basis van het masterplan is er in september 2019 tijdens een brainstormsessies met diverse partijen gewerkt aan een verdere invulling van de eerste contouren van de stedenbouwkundige schets met als basis de ‘drie groene vingers’ die vanuit het bos worden doorgetrokken over het terrein.

Vijverhof Berg en Dal
Inspiratiesessies
2020

2020 - De 'groene vingers' uit de workshop in 2019 vormde de basis voor de online inspiratiesessies van afgelopen december ’20. Daar zijn de eerste schetsen getoond en is gevraagd naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling.

Livestream terugkijken
Vijverhof Berg en Dal
Terugkoppeling inspiratiesessies
2021

2021 - De resultaten van de online inspiratiesessies zijn gedeeld in april '21 via deze website bij de nieuwsitems en is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle deelnemers en inschrijvers.

Vijverhof Berg en Dal
DromenLab
2021

2021 - Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl organiseert KlokGroep samen met De Plekkenmakers een (online) Dromenlab®. Van maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni 2021 kan iedereen in deze periode zijn of haar dromen delen zodat we met elkaar de laatste stap in het ontwerpproces kunnen maken. Nadere informatie volgt z.s.m. via onder andere deze website.

Vijverhof Berg en Dal
Terugkoppeling DromenLab
2021

2021 - As juli 2021 zullen we de resultaten delen via deze website bij de nieuwsitems en wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle inschrijvers.

Vijverhof Berg en Dal
Bestemmingsplanprocedure
2021

2021 - Op basis van de opgehaalde informatie uit het Dromenlab® wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve stedenbouwkundige plan waarmee de bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Vijverhof Berg en Dal
Omgevingsvergunning
2022

2022 - Als de bestemmingsplanprocedure is doorlopen dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd om te kunnen starten met de bouw.

Vijverhof Berg en Dal
Start verkoop
2022

2022 - Op de Vijverhof wordt het hoofdgebouw van het voormalige zorgcentrum getransformeerd tot appartementen en komen er op de plek van de bestaande bungalows nieuwbouwwoningen en -appartementen.

Vijverhof Berg en Dal
Start bouw
2022

2022 - Als eerste wordt er gestart met de transformatie van het hoofdgebouw van het voormalige zorgcentrum. In een later stadium volgt de bouw van de nieuwbouwwoningen en -appartementen. Deze planning is uiteraard onder voorbehoud dat de vorige stappen in het proces geen vertraging oplopen.

Vijverhof Berg en Dal
Oplevering
Vierde kwartaal 2023

2023 - KlokGroep streeft ernaar om eerst de appartementen van de transformatie van het hoofdgebouw op te leveren en daarna de nieuwbouwwoningen en -appartementen. Wij verwachten de laatste woningen eind 2023 op te leveren.

Vijverhof Berg en Dal
Vijverhof Berg en Dal
Legenda
Vijverhof Berg en Dal
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe