bus auto fiets
Menu

Vijverhof

Planning huurappartementen en koopwoningen

Bekijk hier de tijdlijn

Er zijn al heel wat stappen gemaakt bij de transformatie en nieuwbouw van Vijverhof in Berg en Dal. Zie hieronder het tijdsoverzicht. 

Masterplan en beeldkwaliteitsambitie
December 2017

2017 - In overleg met de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal is besloten een nieuw bestemmingsplan te maken voor De Vijverhof. De belangrijkste richtlijnen vind je terug in het Masterplan en beeldkwaliteitsambitie.

Masterplan en beeldkwaliteitsambitie
Vijverhof Berg en Dal
Gemeentelijke herindeling
2018

2018 - De gemeentegrens tussen Nijmegen en Berg en Dal is aangepast omdat deze dwars over het terrein van De Vijverhof liep. De Vijverhof behoort nu in zijn geheel tot de gemeente Berg en Dal.

Vijverhof Berg en Dal
DNA van de locatie
2019

2019 - Op basis van het masterplan is er in september 2019 tijdens een brainstormsessies met diverse partijen gewerkt aan een verdere invulling van de eerste contouren van de stedenbouwkundige schets met als basis de ‘drie groene vingers’ die vanuit het bos worden doorgetrokken over het terrein.

Vijverhof Berg en Dal
Inspiratiesessies
2020

2020 - De 'groene vingers' uit de workshop in 2019 vormde de basis voor de online inspiratiesessies van afgelopen december ’20. Daar zijn de eerste schetsen getoond en is gevraagd naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling.

Livestream terugkijken
Vijverhof Berg en Dal
Terugkoppeling inspiratiesessies
2021

2021 - De resultaten van de online inspiratiesessies zijn gedeeld in april '21 via deze website bij de nieuwsitems en is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle deelnemers en inschrijvers.

Vijverhof Berg en Dal
DromenLab
2021

2021 - Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl organiseert KlokGroep samen met De Plekkenmakers een (online) Dromenlab®. Van maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni 2021 kan iedereen in deze periode zijn of haar dromen delen zodat we met elkaar de laatste stap in het ontwerpproces kunnen maken. Nadere informatie volgt z.s.m. via onder andere deze website.

Vijverhof Berg en Dal
Terugkoppeling DromenLab
2021

2021 - As juli 2021 zullen we de resultaten delen via deze website bij de nieuwsitems en wordt er een nieuwsbrief verstuurd naar alle inschrijvers.

Vijverhof Berg en Dal
Bestemmingsplanprocedure
Eerste kwartaal 2022

2022 - Op basis van de opgehaalde informatie uit het Dromenlab® wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve stedenbouwkundige plan waarmee de bestemmingsplanprocedure wordt gestart.

Vijverhof Berg en Dal
Start transformatie
Eerste / Tweede kwartaal 2022

Bij de transformatie wordt er gestart met de sloop en sanering van het hoofdgebouw.

Vijverhof Berg en Dal
Start bouwwerkzaamheden transformatie
Derde kwartaal 2022

Na de sloop en sanering van het hoofdgebouw wordt er gestart met de transformatie van het hoofdgebouw.

Vijverhof Berg en Dal
Start verhuur huurappartementen
Eerste helft 2023

De start verhuur van de sociale en vrije sector huurappartementen in het hoofdgebouw.

Vijverhof Berg en Dal
Start verkoop nieuwbouw
Zomer 2023

De start verkoop van de 48 grondgebonden woningen. Je wordt hier door middel van nieuwsbrieven over geïnformeerd.

Vijverhof Berg en Dal
Oplevering huurappartementen
Derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 verwachten wij de 72 appartementen van het getransformeerde hoofdgebouw op te leveren.

Vijverhof Berg en Dal
Start bouwwerkzaamheden nieuwbouw
Tweede kwartaal 2024

Start bouw grondgebonden woningen.

Vijverhof Berg en Dal
Vijverhof Berg en Dal
Legenda
Vijverhof Berg en Dal

Update

Alle woningen zijn verkocht!

Alle woningen zijn verkocht!

De 48 woningen van Vijverhof zijn inmiddels verkocht. Inmiddels zijn er 48 gelukkige kopers die binnenkort in Vijverhof mogen gaan wonen!

Nieuws