bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Update over De Vijverhof

12 oktober 2021

Afgelopen zomer heeft KlokGroep een DromenLab georganiseerd, waarbij omwonenden en geïnteresseerden werd gevraagd om mee te denken.

De belangrijkste conclusies waren terug te lezen in het vorige nieuwsartikel op deze website.

Hoe nu verder?
Met de uitkomsten van het DromenLab is er voldoende input aangeleverd om het stedenbouwkundig plan (zie onderstaande afbeelding) af te ronden. KlokGroep wil in overleg met de gemeente op basis van dit stedenbouwkundig plan de bestemmingsplanprocedure op gaan starten. De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal van 2021 zal plaatsvinden.


Stedenbouwkundige schets van de locatie ‘De Vijverhof’ in Berg en Dal.

Activiteiten op het terrein
Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden vinden er in de komende periode onderzoeken en werkzaamheden plaats op het terrein. Hierbij kun je denken aan onderzoeken op het gebied van bodemverontreiniging, grondmetingen, ecologie en archeologie. Ook zullen er een aantal onderzoeken in het hoofdgebouw worden gedaan. Bewoners kunnen hier wat hinder van ervaren.

Sociale veiligheid
We willen dat het terrein een fijne plek blijft voor jong en oud. Leuke initiatieven, nieuwe activiteiten die bijdragen aan een prettige wijk juichen we toe. Ook de sociale veiligheid vinden we belangrijk. Zie jij als bewoner activiteiten die afwijken van bovengenoemde activiteiten, dan zouden wij het op prijs stellen als je deze doorgeeft aan Petra Kregting, opbouwwerker van Forte Welzijn. Je kunt hiervan melding maken door een e-mail te sturen naar Petra.Kregting@fortewelzijn.nl. Wanneer je illegale activiteiten vermoedt, maak dan altijd melding bij de politie via 0900-8844. Op deze manier houden we samen de buurt veilig!

In het najaar volgt een volgende update over De Vijverhof. Heb je in de tussentijd nog vragen, dan kun je deze stellen via de contactpagina.

Naar de contactpagina