bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Resultaten DromenLab en het vervolg

20 juli 2021

Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl. organiseerde KlokGroep, samen met De Plekkenmakers, een DromenLab.

Dit om nog beter inzicht te krijgen in hoe omwonenden, huidige en potentiële bewoners van het terrein en andere belanghebbenden De Vijverhof in de toekomst zien. De week van 31 mei t/m 5 juni werd benut om informatie te delen over het concept stedenbouwkundigplan en het vervolgproces. Daarnaast om wensen, behoeften en ideeën op te halen om het plan te verrijken.

DromenLab 31 mei t/m 5 juni 2021
De (online) bezoekers werden gevraagd om inzicht te geven in hun standpunten ten aanzien van het plan: wat vinden zij positief, kansrijk of negatief? KlokGroep en Inbo lieten zien op welke punten het plan is aangepast op basis van de opgehaalde informatie uit de eerdere online inspiratiesessies. En mensen konden meedenken over de voorzieningen, de inrichting van de buitenruimte en de architectuur. Het DromenLab vond de hele week online plaats via een enquête en op zaterdag 5 juni op locatie van De Vijverhof. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.

Belangrijkste conclusies
1. Ontmoeten:
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zowel bewoners als mensen uit de omgeving en het dorp. Allerlei vormen zijn denkbaar: horeca, veranda’s aan de groene vingers, een buurtwinkel, gemeenschappelijke moestuinen, sociale activiteiten, de vijver of een speeltuin.
2. Duurzaamheid:
De omgeving vindt duurzaamheid belangrijk en wil weten hoe er wordt omgegaan met dit thema bij het ontwerp. Bij de inrichting van de buitenruimte, het ontwerp van de woningen en de oplossingen voor parkeren. Welke keuzes worden er gemaakt en wat dragen die bij aan biodiversiteit, energieneutraliteit en duurzame ontmoeting in de buurt?
3. Gevarieerd groen:
Behoud en versterking van het huidige groene karakter van de plek. Denk vanuit het groen in het ontwerp en geef ruimte aan de natuur. Belangrijk is geen eentonig landschap in de groene vingers te creëren, maar gevarieerde beplanting aan te brengen die de biodiversiteit verbetert.
4. Architectuur die past bij de omgeving:
Een uitstraling en materiaalkeuze die past bij de natuurlijke omgeving. Niet te wit, te eentonig en te blokkerig, maar denk bijvoorbeeld aan warme kleuren, veel lichtinval, uitnodigende uitstraling, verbinding met groen en natuurlijke materialen.
5. Parkeren uit het zicht:
Ruimte voor parkeren is belangrijk, maar het liefst uit het zicht. Bijvoorbeeld achter een heg. Als kans voor duurzaamheid benoemen mensen ruimte voor deelauto’s, elektrische auto’s en fiets parkeren.

Hoe nu verder?
Met de uitkomsten van het DromenLab onderbouwt KlokGroep dat er meer dan voldoende draagvlak is in de omgeving voor de ontwikkeling en dat er voldoende input is aangeleverd om het stedenbouwkundig plan af te ronden. Dit betekent dat KlokGroep verder gaat op basis van het huidige ontwerp en de bestemmingsplanprocedure wil gaan opstarten in het vierde kwartaal van 2021. Klik hieronder om de rest van de planning terug te lezen.

Planning De Vijverhof