bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Inspiratiesessies De Vijverhof

16 maart 2021

Om de ontwikkeling van De Vijverhof in Berg en Dal naar de volgende fase te brengen, hebben er afgelopen oktober en december 2020 online inspiratiesessies plaatsgevonden met zo’n 60 mensen uit de directe omgeving. Samen met o.a. bewoners van het terrein, direct omwonenden uit de buurt en woningzoekenden is gekeken naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling.

Doorbouwen op het masterplan
In 2017 is er in samenwerking met de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal, woningcorporatie Oosterpoort, ZZG Zorggroep en Vermeer Vastgoed een masterplan geschreven met uitgangspunten voor de ontwikkeling van het hele terrein van De Vijverhof. Op basis van het masterplan is er in september 2019 tijdens een brainstormsessie met diverse partijen gewerkt aan een verdere invulling van de eerste contouren van de stedenbouwkundige schets. Die schets vormt de basis voor het stedenbouwkundigplan dat nodig is om de bestemmingsplanprocedure te starten. Op De Vijverhof zit een maatschappelijk functie en deze dient aangepast te worden naar een woonfunctie. Pas dan kan KlokGroep er woningen ontwikkelingen en bouwen.

 

Groene vingers als basis 
Op dit moment ligt er een concept van het stedenbouwkundige plan met als basis de ‘drie groene vingers’ die vanuit het bos worden doorgetrokken over het terrein (zie de afbeelding hieronder). Deze groene vingers vormden de basis voor de online inspiratiesessies van afgelopen december ’20. Daar zijn de eerste schetsen getoond en is gevraagd naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling.

 

Wat kwam er uit de inspiratiesessies?
Tijdens de livestream afgelopen december is aan zo’n 60 deelnemers gevraagd naar kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling. De antwoorden zijn verzameld en de belangrijkste zaken die werden genoemd zijn:

  • Verbinding/ harmonieuze/open aansluiting van het terrein (en dus ook van de woningtypen) met enerzijds het dorp Berg en Dal en anderzijds de wijk de Kwakkenberg.
  • Hoe zorgen we voor een kwalitatieve ontwikkeling van het terrein als geheel als de flats van Oosterpoort en met name Vermeer niet worden aangepakt?
  • Duurzaam en energiezuinig.
  • Aanbod koop ook voor de lagere inkomens/ starters.
  • Behoud/ uitbreiding van voorzieningen. In ieder geval wordt genoemd: professionele horeca, winkel, moestuin, buurthuis, kas en de zorgvoorzieningen vanuit ZZG zoals ze er nu zitten (fysiotherapie en tandarts). 
  • Ontmoeten, verbinden en elkaar helpen.

Bekijk HIER de livestream terug. 


Hoe nu verder?
Op dit moment is KlokGroep bezig met het organiseren van de vervolgstappen om de bewoners van het terrein en de directe omgeving / geïnteresseerden verder mee te nemen in de planvorming en informatie op te halen / te brengen ten aanzien van het ontwerpproces. 

Mochten er verder nog vragen zijn over de stand van zaken, dan kun je terecht bij Floortje van Sambeek, omgevingsmanager van KlokGroep voor de ontwikkeling op De Vijverhof in Berg en Dal.