bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Akkoord op stedenbouwkundig plan

21 juni 2022

Goed nieuws: het college Berg en Dal heeft akkoord gegeven op het stedenbouwkundig plan van Vijverhof. Dat betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van circa 120 woningen op deze prachtige locatie!

Dit staat er in het stedenbouwkundig plan
In het goedgekeurde stedenbouwkundige plan staan alle elementen die ruimte vragen: van de woningen, groengebieden, paden en wegen tot parkeerplaatsen. Het plan laat dus goed zien wat er gebouwd gaat worden en hoe de wijk er straks zal uitzien. We lichten enkele belangrijke punten uit het plan toe:

Groen en open. We transformeren de locatie van voormalig zorgterrein naar een aantrekkelijke en groene woonbuurt in Berg en Dal. Vijverhof krijgt een open en uitnodigend karakter, met voorzieningen voor de bewoners en de omliggende wijk. ‘Wonen in het groen’ staat centraal bij Vijverhof, met veel groen in de wijk en zichtlijnen naar de bosrijke omgeving. De afbeelding hieronder laat dit goed zien.


Plankaart Vijverhof - Bron: stedenbouwkundig plan

Participatie. Tijdens het participatieproces is input opgehaald van belanghebbenden (zoals de dorpsraad van Berg en Dal, woonwerkgemeenschap Babylon, omwonenden, woningzoekenden en woningcorporatie Oosterpoort). Veel opgehaalde reacties zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan. Andere input wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van Vijverhof. Zo voegen we zoveel mogelijk waarde toe aan deze unieke omgeving.

Het woningaanbod van Vijverhof
Er komen 48 grondgebonden koopwoningen in diverse prijsklassen. Zo bieden we een breed aanbod voor verschillende woningzoekenden: van starters en senioren tot doorstromers.

In het te transformeren hoofdgebouw worden in totaal 72 huurappartementen gerealiseerd, waarvan:

  • 38 sociale huurappartementen, waarvan Oosterpoort er 32 zal afnemen voor verhuur. Woonwerkgemeenschap Babylon gaat een aantal van deze appartementen huren;
  • 34 middeldure huurappartementen.

Planning voor de komende periode
De transformatie van het hoofdgebouw is in volle gang. Momenteel wordt het sloop- en stripwerk uitgevoerd, zodat later dit jaar de (op)bouw kan beginnen. We bouwen zoveel mogelijk circulair, wat betekent dat we bestaande materialen waar mogelijk hergebruiken. Zo wordt de CO2-uitstoot gereduceerd en gebruiken we minder grondstoffen. De verwachting is dat de appartementen vanaf eind 2023 worden opgeleverd.

Voor de realisatie van de 48 grondgebonden woningen wordt na de zomer de bestemmingsplanprocedure gestart. De komende maanden kunnen we meer informatie delen over het woningaanbod. Als alles volgens planning verloopt, dan start de verkoop van de woningen in het tweede kwartaal van 2023.

Meer over Vijverhof