bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Afschaffing bouwvrijstelling stikstof

17 november 2022

Wellicht heb je onlangs in media gehoord over de stikstofwetgeving en de onlangs afgeschafte vrijstelling voor de bouw. In dit bericht vertellen we hier meer over.

Dit is er besloten
De Raad van State heeft besloten dat de vrijstelling voor de bouw met betrekking tot de stikstofwetgeving niet langer geldt. De bouwvrijstelling was bedoeld om belangrijke maatschappelijke opgaven – zoals warmtenetten en woningbouw – mogelijk te maken. Het afschaffen van de vrijstelling betekent dat bij alle nieuwe of nog niet onherroepelijke bouwinitiatieven de uitstoot van stikstof moet worden berekend die tijdens de bouw ontstaat.

Extra berekening
Voor Vijverhof zullen we aanvullende berekeningen toevoegen bij de vergunningsaanvraag. Via deze website en de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en planning van dit project.